تبلیغات
اخبار مذهبی
اخبار مذهبی
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : جعفر جعفری
سبک در انگلیسی مشتق از واژۀ استیلوس (stilus) لاتین است که در نگارش بر لوحه‌های عمومی به کار می‌رفت و نمایانگر شیوه یا کیفیت خط و نه محتوای آن بود. همچنین سبک در تحلیل کاربرد این واژه و واژگان مشابه آن مانند شیوه، مکتب، روش در حوزۀ نقد روشمند هنرخوشنویسی سابقۀ چندانی ندارد. گاهی شیوه را برای توصیف روش شخصی خوشنویس، ارزش‌هایی که توانایی او را در نوشتن یک قلم نشان می‌دهد به کار می‌برند، این ویژگی‌های قلم، خصلت‌های صوری و ساختاری شاخص در آثار اساتید به‌نام است را در مقالات بعدی به تفضیل خواهید خواند. در نگارش این مقاله با ارجاع به کتاب جامع و کامل سبک‌های خوشنویسی در دورۀ قاجار که به تفضیل و دقت و پژوهشگری علیرضا هاشمی‌نژاد نوشته شده است ما را از رجوع به سایر منابع بی‌نیاز کرده بود، اما نهایتا با استفاده از منابع ذیل که در انتهای مقاله آمده است انواع خطوط اسلامی و خطوط ایرانی را به تفصیل شرح دادیم.  

در مقالۀ "نگاهی به علل پیدایش خطاطی و روزهای آغازین خوشنویسی" خواندیم اگرچه تاریخ خوشنویسی را نمی‌توان به شخص خاص و تاریخ مشخصی نسبت داد، اما به‌طور معمول تاریخ خوشنویسی اسلامی و حتی ایرانی را با ابن‌مقله (وفات 328ق) آغاز می‌کنند؛ اما اولین حرکت‌ها در جهت نظم‌دادن و وضع قوانین و حاکمیت زیبایی‌شناسی در ترکیب اجزای خط را آغازگر تاریخ خوشنویسی باید دانست و بی‌شک این زمان پیش از ابن‌مقله است، و باید آن را در قرن اول هجری قمری و در خطوط حجازی و کوفی جستجو کرد.


خط کوفی اولیه

درخصوص اقلام سته نیز ابن‌مقله جایگاهی فرای واقعیت در تاریخ دارد، زیرا پیش از او اقلام محقق، رقاع، ثلث و توقیع در کنار انواع دیگر خطوط وجود دارند، اما تعدد نام‌ها و شباهت انواع قلم‌ها ناگزیر به گزینشی ختم می‌شود که ابن مقله در نهایی ساختن آن نقش داشته است. اما قبل‌تر از ابن‌مقله و قبل از شکل‌گیری اقلام سته، قلم‌های حجازی و کوفی در مورد نام‌گذاری و هویت آنها مناقشه فراوان داشته‌اند. در اواخر دورۀ امویان و عباسیان استفاده از الفبای عربی در مصر، شمال آفریقا و ایران بیشتر از سایر کشورها رواج پیدا کرد و سبک‌های تازۀ نگارش گسترده شد. با این حال در حوالی قرن سوم.ق./ نهم.م.  ابن‌مقله جلوی گسترش بیش از حد آن را گرفت.

 در این قسمت ما خطوط زیر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم: کوفی، نسخ، محقق، ریحان، ثلث، توقیع، رقاع، غبار، تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق، شکسته و طغرا.


با رواج خط عربی و استفاده از الفبای عربی تعداد بسیار زیادی حروف یکسان پدید آمد که تمیز دادن آنها از یکدیگر کاری بس دشوار بود. اما در نیمۀ دوم قرن اول ق./ هفتم م. علامت‌ها و نشانه‌های دیگر رواج یافت.

در همان ایام نشانۀ حروف صدادار کوتاه ( فتح، ضمه، کسره)(حرکت) نام‌گذاری شد. نشانه‌های تفکیک‌کنندۀ دیگر که تقریبا تا کامل‌شدن این ابداعات یک قرنی سپری شد.

گفته شده است یکی از کسانی که در نقطه‌گذاری این خط کوشید ابوالسود دولی بوده است. به اجمال می‌توان گفت نمونه‌هایی از خط کوفی که نقطه و اعراب آنها به گونه‌های امروزی شباهت دارد، غالبا در سده‌های پنجم و ششم هجری نوشته شده است.

خط کوفی به مدت پنج قرن بعد از استیلای اعراب در ایران اساسا جهت کتابت قرآن و کارهای تزئینی در بناها و عمارات، ظروف و کتب مختلف استفاده می‌شد و استفاده از کوفی تزئینی(مشجری) به بالاترین اوج هنری خود در ایران رسید. کوفی بنایی یا معقلی

نام خط کوفی از شهر کوفه گرفته شده است و از جمله اقلامی است که مصاحف را با آن می‌نوشته‌اند، ریشۀ کوفی را از مسند می‌دانند، دربارۀ نام خط کوفی و منشا آن اقوال گوناگون وجود دارد و به‌نظر می‌رسد که خط کوفی پیش از بنای شهر کوفه وجود داشته است، اما احتمالا شیوع آن از کوفه بوده است. نخستین شیوۀ نوشتار اسلامی که در آن ظرافت و زیبایی مشهود است، خط کوفی است. اما قرآن‌ها و قطعات به دست‌آمده به این خط نشانگر این است که از شیوۀ واحدی پیروی نمی‌کردند و حتی دو نسخه آنها شبیه نیست و به نظر می‌رسد محققان برای اشاره به نخستین سبک‌های نگارشی قرآن از واژۀ کوفی بهره می‌بردند در حالی که کوفی بسیار زود منسوخ شد به همین دلیل بسیاری از این اقلام را بهتر است به نام سبک عباسی بشناسیم.

کوفی ایرانیهرچند نظر جدید ارتباط خطوط مغربی را با خط کوفی مردود می‌داند و آن را باید در قالب سبک عباسی جدید معرفی کرد اما کوفی شرقی در سه گروه اصیل عربی، ایرانی و مختلط طبقه‌بندی می‌شود که از جهت کاربرد انواعی دارد: کوفی ساده که برای نوشتن متن استفاده می‌شود، کوفی تزئینی که خطی زینتی بوده و برای تزئین مصاحف، بناها و اشیا کاربرد داشته است و انواعی دارد و کوفی بنایی یا معقلی که مبتنی بر هندسه‌ای زاویه‌دار نوشته می‌شود و فرم اصلی آن منشعب از آجر، بنابراین مستطیل و یا مربع است.

کوفی تزئینی

از شیوۀ ایرانی کوفی به عنوان پیرآموز نیز یاد می‌شود، رواج کوفی تا قرن پنجم هجری قمری ادامه پیدامی‌کند اما برخی از منابع آغاز انحطاط آن را نیمۀ قرن دوم دانسته‌اند.

خط کوفی تا قرن‌های هفتم و هشتم هجری قمری معمول بود و در قرن یازدهم به دست فراموشی سپرده شد، هرچند هرگز کاربرد تزئینی خود را از دست نداد. سبک معقلی یا بنایی شکل ساده‌ای از خط کوفی است، شامل خطوطی مستقیم و صاف که حالت افقی و یا در زاویۀ 180 درجه یا زوایای تندی ردیف شده‌اند.

خط کوفی، دو سبک برجسته دارد: یکی از خطوطی که در کتب خطی مورد استفاده قرار می‌گرفت که شکلی بسیار ساده داشت که بیشتر آن را دوایر و بقیۀ آن را خطوط صاف و یکنواخت شامل می‌شد. هنگامی که برای تزئینات به کار می‌رفت موشح و یا تزئینی و زمانی که در عمارات و ساختمان‌ها از آن استفاده می‌شد، بنایی و معقلی نامیده می‌شد و میزان خوانا بودن آن بسته به طراحی آن بود. در نمونه‌های موجود در خطوط کوفی، خط‌ها به صورت جدا از هم نوشته شده، سپس با خطوطی که به نازکی مو است، با گوشۀ قلم به هم متصل می‌شدند. برخی محققان امروزه از این سبک به عنوان یک سبک مجزا نام برده و آن را مشابه نوشته‌های دوران پهلوی و اوستایی می‌دانند و آن را خط کوفی به سبک ایرانی می‌نامند.

سابقۀ‌ این قلم را هم برپایۀ خط کوفی و به صدر اسلام باز می‌گردانند، اما در منابع قدیم‌تر نامی از قلم نسخ در کنار اقلام دیگر نیست. احتمالا واژۀ نسخ برای قلم نسخ پیش از ابن مقله به‌کار می‌رفته است. قلم نسخ کامل را می‌توان خلاصه یا ساده شده همۀ اقلام به اصطلاح دوردار سه قرن اول خوشنویسی اسلامی دانست، و تنها در حالت کلی شباهت‌هایی با خط مستدیر یا نسخ صدر اسلام دارد.

ایرانی‌ها، از این خط، حتی در نوشته‌های معمولی روزانۀ خود نیز، استفادۀ بسیاری می‌کردند. در برخی جهات این نوع نسخ به کار برده شده، هیچ گونه شباهتی نه به نوع قدیم خودداشت و نه به سبک جدید آن. قدیمی‌ترین نمونۀ آن، صفحه‌ای است از سند واگذاری قطعه زمینی که به نظر در تاریخ 401 ه/1010 میلادی نوشته شده است.اما در قرن ششم هجری قمری نمونه‌هایی از قلم نسخ باقی است که نشا‌ن‌دهندۀ حرکت این قلم به سمت هندسی شدن و وضع قواعد دقیق‌تر است. در این دوره شاکله این قلم در متون غیردینی و کتابت قرآن هویت ویژه می‌یابد و قلم نسخ مانند سایر اقلام سته در مناطقی دورتر از مرکز شیوه‌های محلی پیدا می‌کند.

ایجاد شیوه و یا سبک‌های خوشنویسی در کل تاریخ خوشنویسی دیده می‌شود، اما در قرن‌های سوم تا هفتم هجری قمری از نوع فراوان برخوردار است، چیزی شبیه کاربرد لهجه در زبان که به مرور کاهش یافته است.

قرن هفتم مهمترین قرن درتاریخ حیات قلم نسخ است و این اهمیت به‌واسطۀ حضور یاقوت مستعصمی است. در این قرن نسخ کاملا شخصیت مستقل خود را می‌یابد، اگرچه پیش از یاقوت و همزمان با او قلم نسخ در ایران برای کتابت قرآن و سایر نسخه‌ها رایج و در کنار قلم تعلیق پرکاربردترین قلم برای کتابت بوده است، چه به عنوان قلمی فرعی، چه به عنوان قلم اصلی کتابت قرآن، زیرا در این قرن قلم نسخ در کنار محقق و ریحان و ثلث به‌عنوان خط کتابت قرآن تثبیت می‌شود. به نظر می‌رسد وجود یاقوت در این عصر نقش تعیین کننده‌ای دارد و او مهم‌ترین نقطۀ عطف در حیات قلم نسخ است. در ابتدا خط نسخ هم‌طراز با خط کوفی بود اما بعدها هنگامی که خط کوفی جنبۀ هنری پیدا کرد خط نسخ وسیله‌ای شد برای برقراری ارتباط.

 خط میانه:

 در پایان دورۀ صفوی احمد نیریزی، تغییراتی در خط نسخ پدید آورد و سبک دیگری ارائه داد که به نسخ ایرانی معروف است و تا به امروز رواج داشته است. نسخ جدید به طور عادی و معمولی آراسته شده و تذهیب شده نیست به جز زمانی که از این خط در کتیبه‌ها و متون کوتاه استفاده می‌شود.

نسخ جدید که نمونه‌های چاپی معمولی آن، خط میانه نامیده می‌شود علاوه‌بر این، جهت بسیاری از کارهای چاپی، رواج و توسعۀ بسیاری پیدا کرده است. این خط، خطی است که قرآن و کتاب‌های گوناگون، روزنامه‌ها و مجلات ماهانه‌ای که اکنون در ایران، افغانستان و کشورهای عربی به چاپ می‌رسید، با آن نگاشته می‌شد.  

قلم محقق:

این قلم همزمان با آغاز دولت عباسی در عراق ابداع می‌شود و به آن عراقی و وراقی هم گفته می‌شده است و اولین خطی است که ابن‌مقله آن را به طور هندسی و نظام‌مند تعریف کرده است. همچنین به‌صورت کلی به اقلامی که زوایای نرم‌تری نسبت به کوفی داشته نیز محقق می‌گفتند و در واقع تکامل یافتۀ خط کوفی است. این خط در عین عظمت و شکوهش بسیار ساده است. اندازۀ حروفش درشت و فضای بین کلماتش معمولی و جهت نوشتن قرآن و دیگر کتب باارزش، از آن استفاده می‌شد. این قلم زمان خلافت مامون از فروعات قلم ریاسی بوده است و متناسب با شیوۀ دلخواه وراقان کاربرد آن در نوشتن اسناد مالکیت، مکاتبات پادشاهان و سجلات است. اصولا شرط نوشتن محقق چنانکه از معنی نام آن پیداست، تلاش در راه صحیح و کامل نوشتن حروف است.


قلم محقق از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری محبوب‌ترین قلم برای نوشتن قرآن بوده است و زیباترین قرآن‌ها در قرن‌های هفتم و هشتم به این قلم نوشته شده است. محقق همچنین می تواند به قلمی درشت تبدیل شود و در کتیبه‌نگاری‌ها نیز کاربرد داشته است.  

قرن یازدهم انتهای رواج و حیات قلم محقق است.

قلم ریحان :

ریحان را مشتق از نسخ دانسته‌اند اما بر اساس شکل حروف و ترکیبات آن به محقق نزدیک‌تر و حتی ظریف‌تر از آن است.

ریحان از اقلامی است که ابن مقله آن را در شمار اقلام سته آورده است و ریحانی هم نامیده می‌شود و برگرفته از محقق است. اما برخی نیز ابن‌بواب را مبتکر آن دانسته‌اند. ریحان در واقع برگرفته از محقق است اما با مختصاتی متفاوت در اندازۀ حروف و در جهت تناسب با قلمی که برای کتابت مناسب باشد.


 این خط بسیاری از ویژگی‌های خاص خط محقق را دارد، امام حرکات قلم و شکل حروفش نازکتر و برازنده‌تر است و حرکات افقی کوتاه‌تری در آنها دیده می‌شود. خط محقق و ریحان در اولین نظر همانند خط ثلث است، اما در اصل، تفاوت‌های بسیار واضحی در شکل حروف آنها وجود دارد.

خط محقق و ریحان برای نوشتن قرآن در بسیاری از کشورهای مسلمان تا سده‌های 10 تا 11 استفاده می‌شد و بیشترین ارزشمندی آن خوانا بودن آن بود. اما شاید به خاطر اینکه می‌باید به آرامی نوشته می‌شد و تبعا زمان بیشتری می‌برد رفته رفته موارد استفادۀ خود را از دست داد. در هر صورت خط ریحان نسبت به خط محقق مدت زمان بیشتری استفاده شد.

قلم ثلث:

این خط برگرفته از سبکی به نام خط جلیل و خطی شاهانه است که برگرفته از خط کوفی بود. ثلث ام‌الخطوط از اقلامی است که از قرن دوم هجری از جمله قلم‌های رایج قلمداد می‌شده است و در زمان ابن مقله به عنوان قلم طومار یا سجلات، برگرفته از قلم جلیل بوده و در دستگاه دیوانی برای نوشتن فرمان‌های پادشاهی کاربرد داشته، شناخته می‌شده است. ریشۀ ثلث را قلم نسخ نیز دانسته‌اند که به نظر صحیح نمی‌آید. همچنین به‌عنوان مخترع این خط از ابراهیم شجری یا سگزی، هم‌دورۀ خلافت منصور یاد می‌شود.

دربارۀ اینکه چرا خط ثلث به‌معنای یک سوم نامیده شد، اظهار نظر فراوان شده است اما قابل قبول‌ترین آنها نظر ابن مقله است که چنین می‌گوید: در ثلثین دو سوم خط از حروف مستقیم و صاف و یک سوم آن مدور و در ثلث یک سوم مستقیم و دو سوم مدور.

اندازۀ حروف در ثلث بزرگ و انحنای حروف نیز زیاد است. همچنین برخی حروف ترکیبات متعدد دارند. این مشخصات ویژگی تزئینی ثلث را قوت بخشیده و باعث شده که بیشترین کاربرد را به عنوان عنصری تزئینی در کتابت قرآن و از قرن ششم هجری قمری در کتیبه‌نویسی در بناها و معماری اسلامی بیابد.

قلم ثلث از دورۀ ایلخانی به طور فزاینده در کتیبه‌نویسی کاربرد می‌یابد.  اوج کتیبه نویسی با قلم ثلث از دورۀ تیموری تا صفوی است، به‌ویژه از اواخر قرون دهم تااوایل قرن دوازدهم هجری قمری.

قلم توقیع:

این خط برگرفته از خط ثلث است و نامش را به معنای امضا به این دلیل توقیع نهاده‌اند که در قرون وسطی از این خط برای نوشتن فرمان‌ها، ارسال پیغام‌ها و گواهی‌نامه‌ها استفاده می‌کردند.

توقیع عبارت از فرمان کوتاه شاه بود که در پاسخ نامه‌ها به‌وسیلۀ دبیر دربار نوشته می‌شد. این رسم در دستگاه خلافت راج بوده، نوشته را توقیع و نویسنده را صاحب توقیع می‌گفتند، خط توقیع از مشتقات ثلث است و پیش از قرن سوم هجری قمری رواج داشته است، قلم توقیع برگرفته از خط ریاسی خلفای عباسی است و گفته‌اند محمبن خازن آن را بنیاد کرده است.


توقیع در نوشتن فرمان‌ها بیشتر از اقلام دیگر در دربار فاطمی‌ها رایج بوده است.

رقاع:

رقاع از رقعه کردن به معنای وصله کردن مشتق شده است، در زمان فاطمیون برای درخواست خطاب به دیوان کاربرد داشته است. این خط از دنباله و شکل اصلاح شدۀ توقیع بود و به عنوان یک خط ساده، جهت صرفه جویی در زمان و جا برای نوشتن پیغام‌های کوتاه نوشته می‌شد. رقاع از ثلث است و با توجه به کاربرد آن و نیاز به سرعت نوشتن از ویژگی‌هایی مانند اتصالات، اندازۀ کوچکتر حروف و... برخوردار است.


تفاوت بین رقاع و توقیع آنست که رقاع خوردتر ظریف‌تر است. حرکات بر روی رقاع و تزئینات اضافی معمولا در آن استفاده نمی‌شود. عناوین و جزوبندی قرآن و سایر کتب و نیز تاریخ کتابت و نام خطاطان آنها بااین خط نوشته نمی‌شد. رقاع به طور گسترده‌ای در قرون وسطی در اغلب کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 اسفند 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری
دنیای امروز دنیای متلاطمی از امواج سهمگین مشکلات است . هر کس به سهم خود با این مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم می کند . گاهی کم می آورد و می شکند و ناامید می شود ، گاهی با تمام قوا به سمت مشکلات هجوم برده و با این فکر که چیزی برای ازدست دادن ندارد ، خود را به در و دیوار سختی ها می کوبد .


اما آیا راهی معنوی برای کاهش این حجم از مشکلات و درد و رنج ناشی از آن وجود ندارد ؟
آیا خداوندی که ارحم الراحمین است انسان را به حال خود رها می کند و کاری به کار او نخواهد داشت ؟

بهتر است بدانیم که به هیچ عنوان اینگونه نیست. حتی انسانی که در دنیا تنهای تنها باشد نیز بازهم پدری مهربان دارد که می تواند با کمک او و توکل بر خدایش از سختی ها عبور کند .
در احادیث آمده است ؛ هرگاه راه و مسیر خود را گم کردی ، بگو : یا اباصالح ... آری تنها با بردن نام حضرت مهدی عج ، منجی عالم بشریت ، خداوند مسیر را برایت هموار می سازد .
پس بگویید ؛ یا اباصالح ! ارشدُنا الی طریق یرحمکم الله...
خواهید دید که درهای رحمت پروردگار بروی شما باز خواهد شد و مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شده و نور امید و ایمان در قلبتان خواهد درخشید .
تنها خدا را یاد کنید و از پدر مهربان و بزرگوارتان (مهدی عج) یاری بجویید ...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری
نهج البلاغه ازجمله کتابهای بسیار مهم و اساسی در باب اصول دین و معارف علوی است که لبریز از حکمت های آموزنده و اساسی می باشد . همچنین رشته ای با همین نام در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از جمله در مقطع ارشد پیام نور وجود دارد که نمونه سوالات آن از لا به لای همین کتاب ارزشمند طرح شده است .در ادامه چند حکمت از نهج البلاغه را برگزیدیم تا با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم ؛

-  (شخصى از امام پرسید كه ایمان را تعریف كن)در پاسخ فرمودند: فردا نزد من بیا تا در جمع مردم پاسخ گویم ، كه اگر تو گفتارم را فراموش كنى و دیگرى آن را در خاطرش بسپارد ، زیرا گفتار چونان شكار رمنده است، یكى آن را به دست آورد، و دیگرى آن را از دست مى دهد.

-  مردم در دنیا دو دسته اند: یك دسته براى كسانى كه در دنیا براى دنیا كار كرد، و دنیا او را از آخرتش باز داشت، بر بازماندگان خویش از تهیدستى هراسان ، و از تهیدستى خویش در امان است، پس زندگانى خود را در راه سود دیگران از دست مى دهد.
و دیگرى آن كه در نیا براى آخرت كار مى كند، و نعمت هاى دنیا نیز بدون تلاش به او روى مى آورد، پس بهرة هر دو جهان را چشیده، و مالك هر دو جهان مى گردد، و با آبرومندى در پیشگاه خدا صبح مى كند، و حاجتى را از خدا در خواست نمى كند جز آن كه روا مى گردد.

-  در زمان حكومت عمر، نسبت به فراوانى زیور و زینت هاى كعبه صحبت شد، گروهى گفتند آن ها را براى لشگر اسلام مصرف كن، كعبه زر و زیور نمى خواهد، وقتى از امیر المؤمنین [علیه السلام] پرسیدند، فرمود)
همانا قرآن بر پیامبر (ص) هنگامى نازل گردید كه اموال چهار قسم بود، اموال مسلمانان، كه آن را بر اساس سهم هر یك از وارثان ، تقسیم كرد، و غنیمت جنگى كه آن را به نیازمندانش رساند، و خمس كه خدا جایگاه مصرف آن را تعیین فرمود، و صدقات ، كه خداوند راه هاى بخشش آن را مشخص فرمود. و زیور آلات و زینت كعبه از اموالى بودند كه خدا آن را به حال خود گذاشت ، نه از روى فراموشى آن را ترك كرد، و نه از چشم خدا پنهان بود، تو نیز آن را به حال خود واگذار چنانكه خدا و پیامبرش آن را به حال خود واگذاشتند.

-  خوشا به حال آن كس كه خود را كوچك مى شمارد ، و كسب و كار او پاكیزه است ، و جانش پاك ، و اخلاقش نیكوست ، مازاد بر مصرف زندگى را در راه خدا بخشش مى كند ، و زبان را از زیاده گویى باز مى دارد و آزار او به مردم نمى رسد و سنّت پیامبر (ص) او را كفایت كرده ، بدعتى در دین خدا نمى گذارد .( برخى حكمت 123 و 122 را از پیامبر (ص) نقل كرده اند.)

-  در شگفتم از بخیل : به سوى فقرى مى شتابد كه از آن مى گریزد ، و سرمایه اى را از دست مى دهد كه براى آن تلاش مى كند در دنیا چون تهیدستان زندگى مى كند ، اما در آخرت چون سرمایه داران محاكمه مى شود . و در شگفتم از متكبرى كه دیروز نقطه اى بر ارزش ، و فردا مردارى گندیده خواهد بود ؛ و در شگفتم از آن كس كه آفرینش پدیده ها را مى نگرد و در وجود خدا تردید دارد! و در شگفتم از آن كس كه مردگان را مى بیند و مرگ را از یاد برده است ، و در شگفتم از آن كس كه پیدایش دوباره را انكار مى كند در حالى كه پیدایش آغازین را مى نگرد و در شگفتم از آن كس كه خانه نابودشدنى ، را آباد مى كند اما جایگاه همیشگى را از یاد برده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 آذر 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری
بسیاری به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که "طریقت چیست؟" و یا "تفاوت طریقت با شریعت در چیست؟"
برای دانستن معنای طریقت ، ابتدا باید شریعت را دانست زیرا طریقت در بطن شریعت نهفته است !


درصورتیکه بخواهیم بطور خلاصه اصل کلام را بگوییم ؛ شریعت به معنای رعایت ظاهری احکام است درحوالیکه طریقت ، مراعات باطن احکام می باشد .
به عبارت دیگر شریعت راهی است که انسان با عبور از آن به طریقت و سپس به حقیقت خواهد رسید . یعنی با عمل به دستورات دینی که همان شریعت می باشد ، انسان می تواند به طریقت و در نهایت به حقیقت برسد .
برای شریعت ، انسان می بایست آداب ظاهری احکام دین را رعایت کند ، خود را بیاراید و به طاعات و عبادات مشغول باشد ، اما طریقت یعنی آراستن باطن ، پاکی و طهارت روح ، دوستی و یاد خدا در دل ...
بعضی از عرفا نیز در تکمیل تعاریف موجود ، شریعت را به شمعی تشبیه کرده اند که راه را به مسلمان نشان می دهد و راه و مسیری که انسان بوسیله این شمع خواهد دید ، همان طریقت است که انسان با طی کردن آن به مقصد خود یعنی همان حقیقت خواهد رسید .

پس با توجه به تعاریف فوق این موضوع کاملاً روشن و بدیهی است که رسیدن به طریقت ، جز با استفاده از شریعت امکان پذیر نمی باشد و این دو به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند .

همانطور که حضرت امام خمینی (ره) نیز در این باره فرموده اند: «طریقت» و «حقیقت» جز از راه «شریعت» حاصل نخواهند شد، زیرا ظاهر راه باطن است... كسى كه چنین مى‏بیند كه با انجام تكلیفهاى الهى باطن براى او حاصل نشد، بداند كه ظاهر را درست انجام نداد. و كسى كه بخواهد به باطن برسد بدون راه ظاهر، مانند برخى از صوفیان عوام، او هیچ دلیلى از طرف خداوند ندارد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
براساس آیات و احادیث مختلف ، روز قیامت به روز حسرت مشهور است . زیرا در این روز تمامی افراد ، به انواع مختلف و دلایل متفاوت حسرت می خورند .حسرت خورندگان روز قیامت در 13 گروه جای گرفته اند که در ادامه این 13 گروه را مشاهده می کنید ؛

1- خوبان
شاید تعجب کنید اما در قیامت حتی انسان های خوب و نیک نیز حسرت می خورند ! آنها با خود می گویند که کاش در دنیا انسان بهتری بودند و اعمال نیک خود را افزایش می دادند .

2- پیروان طاغوت
افرادی که خدا و ائمه را رها کرده و دنباله رو رهبران فاسق و دروغین بوده اند ، در آخرت از حسرت خورندگان می باشند .

3- منکران رسالت
پیامبر اکرم (ص) همواره به این موضوع اشاره می فرمودند که کسانی که رسالت ایشان را نپذیرفته و منکر آن شدند در قیامت حسرت خواهند خورد و وای بر آنها که رسالت را نپذیرفتند.

4- گویندگان بی عمل
طبق فرموده امام باقر (ع) بیشترین حسرت آخرت را کسانی خواهند خورد که در کلام از عدالت و ایمان گفتند و در واقعیت به آن عمل نکردند .

5-  افراطی ها
افرادی که تندرو و افراطی هستند و باعث آزار و دلزدگی سایرین شده اند ، نیز در آخرت جز حسرت خورندگان خواهند بود.

6- جاهلان
افرادی که توانایی کسب علم و دانش را داشتند اما به آن نپرداختند.

7- عالم بی عمل.
مراجع تقلید و رهبران مردم که افراد به واسطه سخنان ایشان به دین دعوت شدند اما خودشان در عمل طور دیگری رفتار کردند.

8- اهل همنشینی های بیهوده

9- گناهکاران.

10- ریاست طلبان

11- انحراف شده ها
افرادی که به واسطه دوستان نااهل گراه شده و به راه اشتباه رفته اند نیز در قیامت حسرت می خورند که چرا به آنها گوش فرادادند...

12- ثروت اندوزان.
افرادی که تنها به ثروت اندوزی مشغول بوده و به نیازمندان و فقرا هیچ کمکی نکرده اند و برای آخرت خود توشه ای نیندوخته اند در قیامت از تمامی اموال خود بی نصیب خواهند ماند .

13- آدم کش ها

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بسیاری بر این باورند که کار کردن زنان در بیرون از محیط خانه از سوی اسلام درست نمی باشد و زنان تنها می بایست به وظایف خانه داری و همسرداری و فرزندداری خود مشغول باشند .برای پاسخ به این ابهامات درمورد اشتغال زنان در اجتماع به کتاب "جایگاه زن در اسلام" بنت الهدی صدر استناد می کنیم ؛
در این کتاب آمده است که زنان می توانند با حفظ حجاب و شئونات اسلامی توصیه شده در بسیاری از کارها و فعالیت های اجتماعی حضور داشته باشند و تنها تأکید اسلام برای زنان شاغل در اجتماع ، حفظ حجاب می باشد .

در این میان بهتر است که زنان مشاغلی را برگزینند که در آنها کرامت و حرمتشان خدشه دار نشود و بتوانند در آرامش و امنیت کامل به کار خود مشغول باشند و نیز مسائل خانه و همسر و فرزند را در اولویت قراردهند .
بطور مثال زن که با لطافت و قلبی سرشار از احساس آفریده شده است ، چگونه می تواند در جایگاه یک وکیل مدافع در مقابل مجرمین و قاتلین و ... تاب بیاورد و روحیه اش خدشه دار نشود ؟
ویا زنی  مهندس که مجبور است در بیابان ها زیر تابش نور خورشید و در گرما به نظارت و امورش بپردازد ، باید بتواند این شرایط را تاب بیاورد .

در اسلام هیچگاه اشتغال زنان حتی در چنین شرایط خاص و مشکلی نهی نشده است اما توصیه اسلام همواره بر فعالیت زنان متناسب با روحیات زنانه و لطیف شان بوده است .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آبان 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری
حتماً شنیده اید که نماز صبح برای بدن بسیار مفید است و در اسلام نیز تأکید زیادی بر خواندن نماز صبح پیش از طلوع آفتاب شده است . اما آیا از دلایل علمی این امر چیزی می دانید ؟


فواید نماز صبح


در زیر به 3 مورد از فواید خواندن نماز صبح اشاره شده است که حتماً دانستنشان برای شما جالب و البته مفید است ؛

1- در هنگام سحر و پیش از طلوع آفتاب ، میزان گاز ازن که از گازهای پایه برای تشکیل اکسیژن می باشد در هوا افزایش می یابد . طبق نتیجه تحقیقات محققان این گاز در هنگام سحر به سمت پایین می آید و در نزدیک ترین حالت ممکن به زمین قرار می گیرد . به همین علت می توان گفت که با توجه به اینکه ازن برای تمدد اعصاب و آرامش و نیز سلامت قلب و عروق بسیار مفید است ، یکی از فواید خواندن نماز صبح ، جذب بیشتر این گاز توسط بدن است .
جالب است بدانید به همین علت می گویند که نماز صبح باعث پیشگیری و یا درمان افسردگی و آرامش و رهایی از اظطراب می شود .

2- از دیگر فواید نماز صبح بیدار شدن و قطع شدن خواب می باشد . خواب طولانی مدت برای قلب بسیار بد بوده و باعث گرفتگی شریان های بدن می شود . نماز صبح باعث می شود که خواب طولانی قطع شده و بدن از بیماری های قلبی ناشی از خواب طولانی در امان باشد .

3- دلیل سوم کورتیزون است ! کورتیزون ماده ای در بدن می باشد که سبب افزایش فعالیت های بدن می شود و به نوعی برای بدن حکم انرژی زا را دارد . طبق تحقیقات محققان مقدار این ماده در هنگام سحر به بیشترین میزان خود در طول روز می رسد که با خوابیدن منافات دارد !  از سویی دیگر میزان این ماده در هنگام غروب به کمترین میزان رسیده که نیازمند استراحت و کاهش فعالیت بدنی می باشد .


با توجه به مطالب فوق ، می توان متوجه شد که علت علمی و پزشکی تأکید اسلام و قرآن بر نماز صبح چیست . حال آنکه علل شرعی نیز برای این توصیه وجود دارد که در مطالب بعدی حتماً به آنها نیز خواهیم پرداخت .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 مهر 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری
با توجه به آیات قرآن و كلام خداوند ، بهترین شیوه اسلام گرایی مردم ، شیوه آموزش و تبلیغ اسلام می باشد . اما برخی معتقدند برای ترویج اسلام گرایی باید تحمیل صورت گیرد و غیر از این كار سایر راه ها بی نتیجه خواهد بود .

حال این مسئله مطرح می شود كه تحمیل چیزی جز اعمال خشونت نیست ! و اعمال خشونت برای ترویج موضوع مهمی همچون دین و مذهب می تواند خطرات جبران ناپذیری در جامعه داشته باشد ، كه در ادامه 2 مورد از مهم ترین خطرات آن را بررسی می كنیم؛

1- ترویج نفاق

افرادی كه با تحمیل و خشونت دیندار شده اند خود را فردی بی اراده و ضعیف میبینند كه تنها با اراده و خواست دیگران باایمان شده است ! چنین افرادی عملاً تبدیل به افرادی دورو و چاپلوس می شوند و این اخلاق در خانواده شان نیز تزریق شده و به همین ترتیب وارد جامعه می شود .

مردم نیز به چنین افرادی احترام نمی گذراند و از آنها برائت جویی می كنند ! نمونه بارز این جریان ، اعتراض طیف گسترده مردم جامعه به شخصی بود كه به واسطه شغل پوشش چادر را برگزیده بود .

در قرآن كریم نیز فرد منافق بسیار خطرناك تر از فرد كافر توصیف شده است .

2- ترویج خشونت

نتیجه تحمیل و اعمال خشم به افراد برای دینداری ، خود خشم بیشتری تولید می كند ! افرادی كه صرفاً توسط اجبار و خشم به اسلام روی اوردند ، هنگامی كه خود را یك دیندار متعصب بیابند ، حاضرند برای ترویج اسلام دست به هر كاری بزنند . برای آنها فرقی نمی كند كودك باشد ، نوزاد باشد و یا یك فرد بالغ ! آنها تنها به ترویج اسلام و آموزه های اسلامی به هر شكل ممكن دست می زنند.

نمونه بارز این گروه های خشن افراطی ، گروه هایی چون داعش ، جیش العدل و ... می باشند كه به بهانه ترویج اسلام شرق و غرب و مسلمان و مسیحی و یهودی و ... را به فجیع ترین شكل ممكن از بین می برند !

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) سرِ مطهّر حضرت را به كوفه و شام بردند در هر دو شهر، افراد مختلف آیاتی را از رأس مطهّر شنیده و روایت كرده ‌اند ؛

  • در روایتی از زید بن ارقم آمده است‌: سر مبارك حضرت امام حسین‌ را بر نیزه در كوفه در حال خواندن آیات قرآن دیدم: «اَم حَسِبت‌َ اَن‌َّ اَصحـَاب‌َ الكَهف‌ِ والرَّقیم‌ِ كانوا مِن ءایـَتِنا عَجَبـا؛ (1) آیا گمان كردی اصحاب كهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ » . موی بر تنم راست شد و گفتم‌. این ماجرا عجیب‌تر از جریان اصحاب كهف است‌. (2)
  • در نقل دیگری آمده: وقتی راس و سر مبارك را در جایگاهی كه در صیارفه برایش معین كرده بودند،
    نهادند، چون آن جا در اثر ازدحام جمعیت و عبور و مرور شلوغ بود، سر مبارك برای متوجه ساختن مردم
    ابتدا به صدای بلند گلو صاف كرد به گونه ای كه همه به تعجب به نظاره سر نشستند و سر مبارك به تلاوت آیات سوره كهف پرداخت و تا : «انهم فتیه آمنوا بربهم فزدناهم هدی و لا نزد الظالمین الا ضلالا» تلاوت كرد. (3)
  • ابن وكیده گوید : از سر مبارك شنیدم كه سوره كهف را می خواند. شك كردم كه صدا از سر هست یا از جای دیگر كه ناگاه سر مبارك تلاوت را ترك كرد و متوجه من شد و فرمود: ای فرزند وكیده !
    مگر نمی دانی كه ما امامان زنده و نزد پروردگارمان روزی خوریم. با شنیدن این كلام او تصمیم می گیرد سر را دزدیده و دفن كند كه سر مبارك به او می فرماید: ای فرزند وكیده ! تو را به این تصمیم راهی نیست و اقدام آنان در ریختن خون من نزد خدا عظیم تر از بردن سرم بر نیزه در شهرها می باشد . پس آن ها را واگذار “اذ الاغلال فی أعناقهم و السلاسل یسحبون ؛ (8) در آن هنگام كه غل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آن ها را مى‏كشند” . (9)
  • منهال ابن عمرو گوید : سر مبارك را در دمشق بر نیزه دیدم كه آیات سوره كهف تا : (ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجبا) تلاوت می كرد و در این جا به آشكاری تمام فرمود: عجیب تر از اصحاب كهف قتل من و بر نیزه كردن سرم می باشد. (10) و وقتی یزید در پی اعتراض سفیر روم به ظلم رفته بر اباعبدالله ، دستور به كشتن او داد ، سر مبارك با صدای بلند فرمود: (لا حول و لا قوه الا بالله) . (11)

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 شهریور 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری

 

بر اساس منابع اسلامی ، برای انجام 6 عمل ، وضو گرفتن واجب می باشد كه جهت اطلاع شما عزیزان در ادامه به آنها اشاره می كنیم؛

1- برای كلیه نمازهای واجب به استثنای نماز میت وضو گرفتن واجب می باشد .

2- برای سجده و تشهد فراموش شده نیز وضو گرفتن واجب می باشد و می بایست حتماً انجام شود .

3- برای عمل طواف كعبه واجب است پیش از طواف حتماً وضو گرفته شود .

4- درصورتیكه شخصی نذر یا عهدی بسته باشد كه وضو بگیرد ، وضو گرفتن بر او واجب می شود .

5- اگر نذر كرده باشد كه اعای بدنش را به خطی از قرآن برساند ، مثلاً بخواهد قرآن را ببوسد .

6- برای آب كشیدن و تمیز كردن قرآنی كه نجس شده باشد یا در جای نجسی افتاده باشد وضو واجب است . اما درصورتیكه نمی تواند تعلل كند و این باعث آسیب دیدن بیشتر قرآن می شود ، می تواند بدون وضو گرفتن این كار را انجام دهد . اما باید احتیاط كند كه حتی الامكان جایی از بدن او با خطی از قرآن در تماس نباشد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 15 شهریور 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری

همواره در جامعه و در میان مردم اظهار نظرهای جالبی درباره ازدواج موقت شنیده شده است ، كه اكثر آنها نمایندگان دین را متهم به تشویق افراد به ازدواج موقت و ترویج آن می كنند! اما آیا حقیقت چنین است ؟

آیت الله حائری شیرازی در این زمینه چنین نظری را مطرح می كند؛

ما سر دو راهی هستیم، یا باید بگوییم مردم به راه حرام بروید؛ هر چه بادا باد و یا ازدواج موقت را توصیه كنیم.

بحث بین انتخاب ازدواج موقت یا دائم كه نیست بلكه بحث بر سر انتخاب زنا و ازدواج موقت است.

اگر كسی گفت ازدواج موقت نه، یعنی زنا بله.

بعد آیا ما می‌توانیم آن شخص زناكار را اعدام یا سنگسار كنیم؟

آیا شما حاضر هستید به آن كسی كه در نتیجه‌ی این فشار، مرتكب این عمل شد سنگ بزنید؟

اسلام هم نگفته كه این شخص را سنگ بزنید! چون كسی كه دستش به ازدواج دائم نمی‌رسد رجم (سنگسار) او صدق نمی‌كند و فقط باید به صد ضربه شلاق اكتفا كرد.

شما فكرش را بكنید ببینید اگر اسلام حكم شدیدی نسبت به زنا آورده و این حكم از سوی خداوند رحیم صادر شده است، آیا آن «رحیم»، بدون اجازه ازدواج موقت امكان دارد حكم به شلاق زدن زناكار بدهد؟ او این كار را نمی‌كند!

خداوند به آدم و حوا (علیهماالسلام) فرمودند از این درخت نخورید. اما قبل از آن، به آن‌ها فرمود: «یا آدَمُ اسكنانت و زَوجُكَ الجَنَه ...» این باغ بهشت برای شما، از هر كجایش دلتان خواست بخورید، اما «و لا تَقرَبا هَذِه الشَّجرَه»: ولی نزدیك این درخت نشوید.

اگر شما یك چوب كبریت در سوراخ دَرِ زودپز قرار دهی و یك خانواده هم دور آن نشسته باشند، بعد این زودپز منفجر شود و همه این‌ها كشته شوند، شما قاتل همه آن‌ها هستید.

شما می‌گویید من با این چوب كبریت نمی‌توانم كسی را بكشم؛ ولی من می‌گویم: بله می‌توانید.

شما اگر بیایید جلوی ازدواج موقت را بگیرید، فردا تمام زناها در نامه عمل شما نوشته می‌شود.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 24 مرداد 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری

كتاب های مذهبی زیادی تا كنون منتشر شده است كه اكثر شما با این كتاب ها آشنایی دارید . اما كتاب های مذهبی برای رده سنی كودك و نوجوان كمی متفاوت تر است . به همین جهت در ادامه  به 6 عنوان كتاب با موضوع مذهبی كه مخصوص رده سنی كودكان و نوجوانان می باشد اشاره شده است كه با هم به عناوین و موضوعات این كتابها می پردازیم;

بانوی بی نشان

در این كتاب در قالب 40 داستان كوتاه به زندگی بانو فاطمه زهرا (ع) پرداخته شده است . این كتاب به قلم حجت‌الاسلام قطبی می باشد و انتشارات بهار دل ها آن را برای كودكان و نوجوانان منتشر كرده است .

باغ گل امام علی (ع)

كتاب فوق مجموعه ای از چهل حدیث از امام اول شیعیان برای كودكان و نوجوانان می باشد كه بازهم توسط انتشارات بهار دل ها به نشر رسیده است . ضمناً نویسنده این كتاب حجت الاسلام مهاجرانی می باشد .

باغ سبز نماز

حجت الاسلام مهاجرانی در كتاب فوق سعی كرده است با اشعار و تصاویر و  روش های نوین به آموزش نماز این فریضه الهی  به كودكان و نوجوانان بپردازد .

رمان پیامبر (ص)

رمان فوق یك رمان چهارده جلدی می باشد كه توسط انتشارات به نشر آستان قدس رضوی درحال انتشار می باشد و تا كنون جلد از ان منتشر شده است و جلد هفتم آن كه مربوط به دوره میانسالی پیامبر (ص) می باشد در حال اماده سازی می باشد . در این رمان به زندگی پیامبران و امامان پرداخته شده است و كلیه رمان ها به قلم نقی سلیمانی می باشند.

داستان كودكان ماه

كتاب فوق نیز توسط انتشارات به نشر آستان قدس رضوی منتشر شده است و نوشته جمال الدین اكرمی می باشد . مهكامه شعبانی تصویرگر این كتاب می باشد و قیمت روی جلد آن 15000 ریال می باشد.

من بچه شیعه هستم

این كتاب كه تاكنون هجده بار تجدید چاپ شده است ، در جهت معرفی چهارده‌ معصوم علیهم‌السلام به زبانی كودكانه و مطابق با معیارهای اصیل شیعه تنظیم شده است. كتاب فوق سروده سیدمحمدهادی صدرالحفاظی می باشد و توسط انتشارات تیمورزاده منتشر شده است .

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 مرداد 1396 :: نویسنده : جعفر جعفری

به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(علیه السلام)، بزرگترین سفره افطاری كریم آل طه(علیه السلام) از حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد امام حسن عسكری(علیه السلام) در قم برپا می‌شود.

جشن بزرگ میلاد امام حسن مجتبی و بزرگترین سفره افطار كریم اهل‌بیت(علیهم السلام) روز جمعه 19 خرداد ماه از ساعت 19 در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌گردد.

گفتنی است؛ ستاد مردمی سفره بزرگ افطار كریم آل طاها از عموم مردم و روزه‌داران برای حضور در این جشن دعوت به‌عمل آورده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

http://i66.tinypic.com/efp176.jpg

با توجه به نزدیكی به ایام پر فیض و بركت ماه مبارك رمضان ، به سوال مهمی كه ممكن است در ذهن شما نیز باشد  می پردازیم;

سوال : حكم روزه و روزه داری در مناطقی كه سحر و مغرب و ظهر ندارند چگونه است؟

پاسخ آیت‌الله العظمی سیّد صادق روحانی :

آنان دو راه دارند:

1) اوقات نماز و روزه آنجا را با اوقات مناطق معتدله كه نزدیكتر به آنجا است و یا در آنجا زندگی می كرده اند مثلا طبق ساعت هر وقت فهمیدند در آنجا ظهر شده است نماز ظهر و عصر بخوانند و هكذا سایر نمازها و هرگاه در آنجا ماه رمضان شد آن ها هم روزه بگیرند و این كار با بودن وسایل امروزی از قبیل رادیو و تلویزیون كار آسانی است.

2) میزان را مناطق معتدله قرار دهند بدون در نظر گرفتن نزدیكترین منطقه نسبت به آنجا و در انتخاب مناطق معتدله مخیر هستند مثلا مخیر هستند میزان را عراق یا ایران یا حجاز و یا نظایر اینها قرار دهند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

رئیس سازمان هواپیمایی كشوری به منظور رعایت اوقات شرعی اقامه نماز مسافران و احترام به شعائر اسلامی، بخشنامه جدید اقامه نماز در پروازها را صادر كرد.

بخشنامه جدید اقامه نماز

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی كشور با اعلام این خبر گفت : در بخشنامه جدید آمده است كه  تمامی مسافران هواپیماهای ایرانی از تمام مبادی و مقاصد و مسافران خطوط هوایی خارجی كه از مبادی ایران و یا به مقاصد درون ایران پرواز می‌كنند، از حق اقامه نماز‌های یومیه در شرایط شایسته برخوردار بوده و این حق باید به رسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی كه وقت اقامه نماز، قبل از آغاز برنامه سوار كردن مسافران شروع شود و یا فرصت زمانی اقامه نماز و طول پرواز به گونه‌ای باشد كه اقامه نماز در زمان پرواز امكان‌پذیر نباشد، سوار كردن مسافران حداقل ۱۵ دقیقه بعد از ورود به وقت نماز آغاز شود و یا برنامه پرواز به گونه‌ای تغییر یابد كه امكان اقامه نماز پس از فرود و انجام تشریفات ورود به مقصد برای مسافران مهیا شود.

جعفرزاده در ادامه گفت : در مواردی كه رعایت موارد فوق منجر به نقض الزامات ایمنی و به خطر افتادن جان مسافران شود، رعایت الزامات ایمنی ضروری بوده و محدودیت موجود با رعایت احترام و حقوق مسافران به آنها اعلام شده و در خصوص راهكارهای جایگزین، حداكثر همكاری ممكن با مسافران به عمل ­آید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : جعفر جعفری
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :